HACCP – međunarodno priznati kodeks za sigurnost hrane

Zbog Vašeg zadovoljstva i sigurnosti:


  • vršimo stalnu analizu radnih procesa i rizika
  • primjenjujemo stalni kontrolni sistem kvalitete zasnovane na preventivnim mjerama
  • primjenjujemo HACCP načela u svim fazama nabavke i pripreme hrane
  • održavamo visok nivo higijene opreme i radnih prostora

  • Najpouzdaniji dobavljači hrane
  • Vrhunski uslovi čuvanja hrane
  • Vrhunska priprema i serviranje hrane našim gostima

F10

Uprava je svjesna obaveza ispunjavanja svih zakonskih zahtjeva i propisa vezanih za zdravstvenu ispravnost jela i pića koji se pripremaju  i serviraju  u našem restoranu.

 

PDF Sertifikat